Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
3AIT201ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı Yenileşme sürecini, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa?da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali gibi), I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki Kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi?nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini, Cepheler ve Mudanya Ateşkes Antlaşmasını, Milli Mücadele?de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak 1923 Lozan Barış Antlaşmasını açıklayıp yorumlayabilecektir.
Dersin İçeriği Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti?nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa?nın Samsun?a Çıkışı ve Anadolu?daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM?nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. ve II. İnönü ile Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, ana başlıkları altında dönem incelenir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof. Adnan ŞİŞMAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. ÖZGÜR BİLLUR
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, YÖK Yayınları, Ankara, 1990.
Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.
Anlatım, sunum, soru cevap.
Anlatım, soru cevap, tartışma, ödev, sınav.

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 58

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleriyle birlikte anlamak ve değerlendirmek
2 Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılması" sözünü anlamak.
3 Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak
4 Sosyal politika, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak
5 Farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Ders ile ilgili temel kavramlar, tanımlar ,ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı yapılarak 19. yüzyıl Dünyasına genel bir bakış yapılır Ders notları
2 Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları Ders notları
3 Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri Ders notları
4 Şark Meselesi ve Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar ( 93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları) Ders notları
5 I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Dveleti, I. Dünya Savaşı'nın çıkışı, Osmanlı Devletinin svaşa girmesi ve savaştığı cepheler Ders notları
6 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerinde etkisi ve Ermeni Meselesi, Mondros Mütarekesi Ders notları
7 İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri. Ders notları
8 Ara Sınav
9 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler Ders notları
10 Temsil heyeti ve İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler, Meclis-i Mebusan'ın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul'un işgali, TBMM'nin açılması Ders notları
11 Doğu ve Güney cephesinde milli mücadele Ders notları
12 Batı cephesi savaşları ve Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın kaldırılması Ders notları
13 Milli mücadele döneminde siyasi faaliyetler Ders notları
14 1923 Lozan Barış Antlaşmasının tahlili Ders notları


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ö5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=161992&lang=tr&curProgID=80