Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
4TGT264Girişimsel Radyoloji2+0+024

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere vasküler ve non-vasküler girişimsel işlemlerin radyolojik görüntüleme teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Girişimsel radyolojide yapılan işlemler, girişimsel radyolojide kullanılan temel malzemeler, girişimsel radyolojide hasta hazırlığı, anjiyografi cihazları, anjiyografi incelemelerinde kullanılan kontrast maddeler, anjiyografi uygulamaları, vasküler girişimsel işlemler, non-vasküler girişimsel işlemler.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Uzman Dr. Taha Yusuf KUZAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar E. Tuncel. Klinik Radyoloji – 2. Baskı (2008) Nobel & Güneş Kitabevi.
Eğitmenin kendi notları

Ders Yapısı
Sağlık Bilimleri %30
Alan Bilgisi %70

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 4 56
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4 94

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Girişimsel radyolojik işlemler için görüntüleme cihazını (Angiografi, floroskopi, BT vs) inceleme için hazırlar.
2 Kontrast maddeleri ve kullanılacak diğer malzeme ile ekipmanları hazırlar.
3 Yapılacak inceleme için hastanın hazırlanmasını sağlar.
4 İşlem görüntülerini elde eder, görüntü kalitesini değerlendirir, işler ve kayıt eder.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Girişimsel Radyoloji ve Genel Çalışma Alanları
2 Girişimsel Radyolojik işlemeler İçin Hasta Hazırlığı
3 Girişimsel Radyolojide Görüntüleme Cihazları
4 Anjiyografide Görüntü Oluşumu ve DSA
5 Anjiyografi İncelemelerinde Kullanılan Kontrast Maddeler ve Enjeksiyon Pompası
6 Non-Vasküler Girişimsel Radyolojide Kullanılan Temel Malzemeler
7 Vasküler Girişimsel Radyolojikde Kullanılan Temel Malzemeler
8 Non-Vasküler Girişimsel İşlemler- Perkütan biyopsiler ve abse drenajı
9 Non-Vasküler Girişimsel İşlemler- Perkütan üriner ve bilier girişimsel işlemler
10 Vasküler Girişimsel İşlemler- Santarl Angiografi
11 Vasküler Girişimsel İşlemler- Periferik Angiografi
12 Vasküler Girişimsel İşlemler- Balon, stent uygulamaları ve embolizasyon
13 Girişimsel Radyolojide Sepsi-Asepsi
14 Girişimsel Radyolojide Radyasyon Güvenliği


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 2 3 3
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=161998&lang=tr&curProgID=80