Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
4TGT266Araştırma Yöntem ve Teknikleri2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bilimsel bir araştırmadaki sürecin nasıl işlediğini ve bilimsel bir raporun nasıl hazırlanması gerektiğini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bilim ile ilgili temel kavramlar ve bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz SAFİ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi KARASAR
Eğitmenin kendi notları

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %80
Alan Bilgisi %20

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 1 14
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 46

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Öğrenciler, bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olacaklar, alanları ile ilgili bir araştırma önerisi yazabilecekler, veri toplama ve analiz yöntemlerinden haberdar olacaklar, bulgularını nasıl ifade edecekleri hakkında bilgi edinecekler ve bulguların yorumlanması ve önerilerde bulunma hakkında bilgi edineceklerdir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Temel kavram ilke ve yaklaşımlar
2 Bilginin kaynağı; bilim, bilimsel yöntem
3 Araştırma ve araştırma eğitimi
4 Araştırma süreç ve teknikleri/ Rapor hazırlama teknikler
5 Alıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri
6 Amaç ve Alt Amaçlar; önem, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
7 Amaç ve Alt Amaçlar; önem, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
8 Evren ve örneklem
9 Veri ve veri toplama teknikleri
10 Verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi
11 Bulgular ve yorumlanması
12 Örnek bir rapor hazırlama
13 Örnek bir rapor hazırlama
14 Örnek bir rapor hazırlama


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 5
Ö1 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=162001&lang=tr&curProgID=80