Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
3SMO211SAĞLIK ÇALIŞANI VE HASTA PSİKOLOJİSİ2+0+022

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu Dersin amacı sağlık çalışanlarının günlük hayatlarında ve iş ortamlarında karşılaştıkları hastalara ve vakalara yaklaşımındaki olması gereken psikolojik tutum ve davranışları çalıştıkları sürece hastalarla empati kurarak, iletişimi güçlendirme ve hasta davranışlarının nedenlerini anlamaktır.
Dersin İçeriği Hastalık ve sağlığın tanımlarını, hasta davranışlarının nedenlerini yordama, hastalarda gözlenen tepkiler, ekibin bir üyesi olarak hastalarla nasıl ilişki kurulacağı ve sosyal destek verme yolları hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yeter Çuvadar Baş
Dersi Verenler Yok
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Hasta Psikolojisi (2022). (Ed. Y.Çuvadar Baş& E. Demirci Ecevit). Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara.
Hasta Psikolojisi Kitabı Ed. (Y.Çuvadar Baş&E. Demirci Ecevit)
Vaka Okumalarrı
.
Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %0
Sosyal Bilimler %40
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %60
Alan Bilgisi %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 2 30
Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 1 15
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 49

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Sağlık psikolojisindeki kuramsal yaklaşımları kavrar
2 Sağlık, hastalık ve kronik hastalığın insan psikolojisi üzerine etkileri konusunda fikir sahibidir
3 Zihin-beden etkileşiminin sağlık ve hastalık üzerindeki etkilerini kavrar
4 Sağlık psikoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri, mesleki etik değerlere bağlı kalarak kullanır


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Sağlık ve Hastalık Kavramları Vaka Okumaları
2 Psikoloji/ Sağlık Psikolojisi Vaka Okumaları
3 Freud'un Psikanalitik Kuramı Vaka Okumaları
4 Sağlık/ Hastalık Davranışı Vaka Okumaları
5 Çatışma, Kriz ve Şiddet Vaka Okumaları
6 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Ruh Sağlığı Vaka Okumaları
7 Psikososyal Açıdan Çocuk Hasta ve İletişim Vaka Okumaları
8 Ara Sınav
9 Psikososyal Açıdan Yaşlı Hasta Vaka Okumaları
10 Psikososyal Açıdan Ağrı Vaka Okumaları
11 Kronik Hastalıklar ve Terminal Dönem Vaka Okumaları
12 Yas Vaka Okumaları
13 Tükenmişlik Vaka Okumaları
14 Yıl Sonu Sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1
Ö1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1
Ö4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=162004&lang=tr&curProgID=80