Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
7ÜNİ071Yaşamın Müziği3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Müziğin küresel ve yerelin bileşimi ile kazandığı özgün toplumsallaştırma ?kabiliyetini?, müzik sosyolojisi çerçevesinde tartışmak, toplulukların müzikle kurduğu ilişkileri ?dinleme pratikleri? üzerinden anlamak.
Dersin İçeriği Müzik, müzik sosyolojisi
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Cem Mansur
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Adorno, Theodor. 2018. Müzik Yazıları: Bir Seçki. (Haz.&Çev. Şeyda Öztürk). İstanbul: YKY. (Bölüm: Müziğin Toplumsal Durumu Üzerine); Attali, Jacques. 2001. Gürültüden Müziğe: Müziğin Ekonomi-Politiği Üzerine. İstanbul: Ayrıntı. [Bölüm 1) Müzik&Bölüm 3) Temsiliyet];Ayas, Güneş. 2014.

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 8 112
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 168

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Müziği kuran toplumsal süreçleri, dinleyici tutumlarını ve her ikisi arasındaki etkileşimi eleştirel bir bağlamda kavrarlar.
2 Müziği çok boyutlu algılayabilme, çözümleyebilme ve yorumlama becerisi kazanırlar.
3 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan edindiği bilgileri vebelgeleri, sanat ve bilim etiğine uygun olarak görsel, işitsel ve yazılı medyada topluma sunarlar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Giriş, öğrencilere genel bilgilendirme
2 Modernite ve Müzik
3 Müzik ve Toplumsal Bellek
4 Müzik ve Mekansal Dönüşüm
5 Sahneler
6 Göç ve Müzik
7 Müzik Endüstrisi
8 Ara Sınav
9 Müzik ve Eleştirel Kuramlar
10 Müzik ve Toplum
11 Müzik Kuramları ve Tartışma
12 Müzik Kuramları
13 Müzik Değerlendirmeleri
14 Final


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 4 4 4 4 4 4 4
Ö1 4 4 4 4 4 4 4
Ö2
Ö3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=190308&lang=tr&curProgID=5647