Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
8ÜNİ075Enerji Ekonomisi3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Ülke Ekonomisinde önemli yere sahip Enerji piyasalarına işleyişinin ve bu piyasalara ilişkin temel bilgilerin lisans öğrencilerine verilmesidir.
Dersin İçeriği Elektrik, Doğal Gaz, Petrol ve LPG piyasalarının işleyişi, arz ve talebi ile iletimi, ticareti, tarifelendirilmesi, piyasaların denetimi ve piyasalara uygulanan idari yaptırımlara değinilmiştir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet İbiş
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Mehmet İBİŞ, Doğal Gaz Piyasası Hukuku ve Uygulamaları Yargı Yayınevi Yayını
Mehmet İBİŞ, Mustafa ERGİ, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa Hukuku ve Uygulamaları Yargı Yayınevi Yayını
Mehmet İBİŞ, Türkiye’de Ulusal Marker Uygulaması, Enerji Uzmanları Derneği Yayını
Mehmet İBİŞ, Türkiye Elektrik Piyasası ve Denetimi, Türkiye Enerji Vakfı Yayını
Mehmet İBİŞ, Petrol Piyasası Hukuku ve Uygulamaları, Yargı Yayınevi Yayını
EPDK, TEİAŞ, BOTAŞ, EPİAŞ, PETDER Aylık ve yıllık faaliyet Raporları
Powerpoint ve Görsel Video, Şekil, tablo ve Resimler eşliğinde ders anlatılmıştır.
Mehmet İBİŞ, Türkiye’de Ulusal Marker Uygulaması, Enerji Uzmanları Derneği Yayını Mehmet İBİŞ, Türkiye Elektrik Piyasası ve Denetimi, Türkiye Enerji Vakfı Yayını Mehmet İBİŞ, Petrol Piyasası Hukuku ve Uygulamaları, Yargı Yayınevi Yayını Mehmet İBİŞ, Doğal Gaz Piyasası Hukuku ve Uygulamaları Yargı Yayınevi Yayını Mehmet İBİŞ, Mustafa ERGİ, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa Hukuku ve Uygulamaları Yargı Yayınevi Yayını

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 4 56
Ara Sınavlar 1 35 35
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 45 45
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 178

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Elektrik Piyasasının arz tarafı, iletim ve dağıtım, talep tarafı, tarifelendirme, ticaret, denetim ve idari yaptırımları
2 Doğal Gaz Piyasasının arz tarafı, iletim ve dağıtım, talep tarafı, tarifelendirme, ticaret, denetim ve idari yaptırımları
3 Petrol Piyasasında akaryakıtın arz ve talebi, taşınması, depolanması, ticareti, tarifelendirilmesi ve fiyat oluşumu, kaçakçılık, Ulusal Marker uygulaması ve Otomasyon uygulaması, piyasa denetimi ile uygulanan idari yaptırımlar
4 LPG piyasasında LPG nin araz ve talebi, taşınması, depolanması, ticareti, fiyat oluşumu, denetim ve idari yaptırımlar
5 Yenilebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi, verilen teşvikler ve alım garantisi uygulaması
6 Türkiye’de Ulusal Marker Uygulaması ve Ulusal Marker Otomatik enjeksiyon sistemleri ile uygulanmasına ilişkin Görsel uygulama


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dünyada ve Türkiye’de Enerjinin yeri, Dünyada Enerji piyasalarını düzenleyen ülkelerde düzenleyici ve denetyeci kuruluşların organizasyon yapıları EPDK’nın organizasyon yapısı ve görevleri ile elektrik doğal gaz petrol LPG piyasalarının epdk öncesi yapısı ve işleyişi ile EPDK sonrası bu piyasaların genel yapısı ve işleyişi
2 Elektrik Piyasasının İşleyişi
3 Elektrik Piyasasının arz tarafı, Üretim kaynaklarına göre elektrik üretimi
4 Türkiye Elektrik Piyasasının talep tarafı ve tarife
5 Elektrik piyasasında Kamulaştırma, Elektrik Üretimine Verilen Teşvikler, Lisanssız Elektrik Üretimi, Elektrik Piyasasının Denetimi
6 Türkiye Elektrik Piyasasında İdari Yaptırımlar
7 Elektrik Piyasasında Yürütülen İdari Soruşturmalar Ve Yaptırım Örnekleri
8 Doğal Gaz Ve Doğal Gaz Piyasasının Arz Tarafı
9 Doğal Gaz Piyasasının Talep Tarafı, Tarife, Doğal Gaz Ticareti Ve Kamulaştırma
10 Doğal Gaz Piyasasının Denetimi Ve İdari Yaptırım Çeşitleri
11 Petrol Piyasasının İşleyişi Ve 5015 Sayılı Kanunun Getirdiği Piyasa Yapısı
12 Kaçak Petrol Ve Kaçak Petrol Satışını Önlemeye Yönelik İdari Ve Teknolojik Yöntemler
13 Petrol Piyasasının Denetimi, İdari Yaptırım Çeşitleri Ve Yargı Kararları
14 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasasının İşleyişi Ve 5307 Sayılı Kanunun Getirdiği Piyasa Yapısı Sıvılaştırışmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasasının Denetimi, İdari Yaptırım Çeşitleri Ve Yargı Kararları


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 2
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=190311&lang=tr&curProgID=5647