Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
8ÜNİ076Gönüllülük Çalışmaları3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin; bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü artırmaktır.
Dersin İçeriği Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vb.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Ayşin Şişman
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Erdoğan, E., Uyan-Semerci,s P. Yentürk, N. ve Yurttagüler, L. (Eds.). (2020). Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 5 70
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4 118

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Toplumun güncel sorunlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanır.
2 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı olup bunlara çözüm önerileri getirir.
3 Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projelerde aktif olarak rol alır/ işbirliği içinde çalışır.
4 Projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje dışında etkili iletişim kurar.
5 Çeşitli bilimsel faaliyetlere (panel, konferans, kongre) konuşmacı, izleyici ya da düzenleyici olarak katılır.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Gönüllülük ve Etik İlkelerin Önemi İletişim Stratejileri STK’lara Katılım ve Gönüllü Çalışmalar
2 Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük
3 Göçmenler ve Gönüllülük
4 Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Spor vb.)
5 Sahada gönüllü çalışmalar (Kamu kurumları, yerel yönetimler ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ile çalışmak)
6 Sahada gönüllü çalışmalar
7 Sahada gönüllü çalışmalar
8 Ara Sınav
9 Sahada gönüllü çalışmalar
10 Sahada gönüllü çalışmalar
11 Sahada gönüllü çalışmalar
12 Sahada gönüllü çalışmalar
13 Sahada gönüllü çalışmalar
14 Final


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Ö1 4
Ö2 4 4 4 4
Ö3 4 4
Ö4 4 4 4 4
Ö5 4

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=190312&lang=tr&curProgID=5647