Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
8ÜNİ073Politik Ekonomi3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri ekonomi politikasının temel kavramları ile tanıştırmaktır: Makroekonomik

politikaya (maliye politikası, para politikası ve ayrıca gelirler politikası) ve sanayi politikası ele alınacaktır.

Bu nedenle ders ağırlıkla makroekonomiyi kapsayacak ve aynı zamanda ekonomik kalkınma yönlerine de değinecektir.
Dersin İçeriği ARAŞTIRMA RAPORU

Öğrencilerden seçilen bir konuda 6-8 sayfalık (2.100-2.800 kelime) bir araştırma raporu hazırlamaları

istenecektir. Rapor ve sunumun konusu öğretim elemanı ile önceden kararlaştırılacaktır. Raporun formatı ve

içeriği notlandırma için önem arz etmektedir. İçeriğin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler tutarlı

argümanların kullanılması, istatistiklerden faydalanılması, fikir ve düşünce akışının iyi şekilde

kurgulanmasıdır. Format için notlandırma kriterleri içeriği yansıtan uygun bir başlığın olması, giriş ve sonuç

bölümlerinin olması, genel formatta ise, başlık ve alt başlık yapısı, kaynak gösterme ve dipnotlara yer

verilmesidir. Bu konularda Ostim Teknik Üniversitesi Tez Yazım Klavuzu

(https://www.ostimteknik.edu.tr/Content/Upload/Dosya/Sosyal%20B.%20ENS/OST%C4%B0M%20TEK

N%C4%B0K%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20TEZ%20TAZIM%20KILAVU

ZU_09.12.2021.pdf) klavuz olarak kullanılabilir.

İntihal Notu: Öğrencilerin kendi yaklaşımlarını ve fikirlerini sunmalarını beklenmektedir; başka

kaynaklardan kopyalanıp yapıştırılan cümleleri intihal olarak kabul edilecektir. Aşağıdaki gibi intihal

eylemleri bu ödevde sıfır notu alacaktır:

• metnin nereden alındığına dair açıkça belirtilmeyen diğer kaynaklardan doğrudan alıntılar

• çok fazla kopyala yapıştır cümlesine yer verilmesi

SUNUM (AKADEMİK/AKTÜEL MAKALEDEN)

Her öğrenci seçtiği akademik/teknik makalenin (veya bir bölümü) veya bir gazete/dergi makalesinin sunumu

gerçekleştirecektir. Sunum powerpoint tabanlı olmak zorundadır. Raporun ve sunumun konusu, 2007-8 krizi

veya COVİD19 sonrası Avrupa ve ABD'deki mali teşvik programları veya para politikası hamleleri gibi

gerçek dünya ekonomi politikası vakalarının tartışılması olmalıdır.

YOKLAMA/DERSE KATILIM

Üniversite yönetmeliğine göre devam zorunluluğu bulunmaktadır. Derse katılım, öğrencinin genel puanı

üzerinde büyük bir ağırlığa sahiptir. Düzenli olarak derse devam etmek, sınıftaki tartışmalara katılmak,

öğretim elemanının ofis saatlerinde konuları değerlendirmek, tartışmak veya hocanın zaman zaman

sorabileceği soruları içeren ödevleri vaktinde teslim etmek derse katılımın unsurlarıdır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Soru cevap ve tartışma
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof.Dr. Murat Yülek
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar REFERENCES Barro, R.J. (1993). Macroeconomics, Fourth Edition. John Wiley and Sons Barth, R.C. (2002). “The Framework of Monetary Policy” in Khan, M.S., Nsouli, S.M., Wong C.H. (2002). Macroeconomic Management Programs and Policies. Washington DC, IMF Bossons, j., Dornbush, R. and Fischer, S. (1985). Macroeconomics and Finance, Essays in Honor of Franco Modigliani. The MIT Press Bruno, M. (1993). “Monetary Policy Rules for a Small, Open Economy” in Dornbusch, R. (1993). Policymaking in the Open Economy. World Bank Carranza, L. (2002). “Current Account Sustainability” in Khan, M.S., Nsouli, S.M., Wong C.H. (2002). Macroeconomic Management Programs and Policies. IMF Cook, P. and Kirkpatrick, C. (1990). Macroeconomics for Developing Countries. pp: 66-88. Wheatsheaf Books Diulio, E. (1990). Schaum’s Outline of Theory and Problems of Macroeconomic Theory, Second Edition. McGraw-Hill Eğilmez, M. and Kumcu, E. (2002). Ekonomi Politikası, Teori ve Türkiye Uygulaması. Om Yayınevi Felde
DERS KİTABI

Dinler, Zeynel. İktisada Giriş. Ekin Kitabevi (https://www.kitapyurdu.com/kitap/iktisada-giris-prof-dr-

zeynel-dinler/630304.html)

Tomanbay ve Gümüş. Genel Ekonomi, Gazi Kitabevi (https://www.pelikankitabevi.com.tr/genel-ekonomi-

4)

YARDIMCI KİTAP

Yülek, M.A. (2018) Ekonomi Nasıl Yönetilir? Ceres Yayınları (https://www.dr.com.tr/Kitap/Ekonomi-

Nasil-Yonetilir/Murat-Yulek/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Ekonomi/urunno=0001806706001)

Yülek, M.A. (2019) Ulusların Yükselişi: İmalat Sanayi, Uluslararası Ticaret, Sanayi Politikaları ve

Ekonomik Kalkınma , Kronik Yayınları (https://www.kitapyurdu.com/kitap/uluslarin-yukselisi-imalat-

ticaret-sanayi-politikasi-ve-ekonomik-kalkinma/498213.html
vize ve final sınavları

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %100

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Devam 1 % 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50
Toplam :
3
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ödevler 4 3 12
Ara Sınavlar 1 14 14
Uygulama 3 4 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 142

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bu ders 3 saatlik sınıf içi teorik eğitim ile işlenecektir. Öğrencilerden, öğrenilen teorik bilgileri gerçek dünyadaki gelişmeleri değerlendirmek için ders süresince ekonomik haberleri okumaları ve analiz etmeleri istenecektir. Sınıf tartışmalarında, gazete haberlerinde ve güncel makalelerden yararlanılacaktır.
2 Öğrenciler ders programını takip etmek zorundadır. Ders akış şemasının ikinci sütununda gösterilen Ders Kitabı bölümlerinin yanı sıra her haftanın programında yer alan “Okumalar” listesini okumuş olmaları beklenir. İyi öğrenciler ayrıca "Referanslar" olarak listelenen okumaları da okur (veya en azından gözden geçirir).
3 Öğrenciler aşağıda “Rapor ve Sunum” bölümünde anlatıldığı gibi bir analiz hazırlayacak ve sunacaktır. Raporun formatı ve sunum materyalinin formatı, öğrencilerin bu dersteki performansının önemli bir parçası olarak kabul edilir. Öğrenciler, dersin hocasını ziyaret etmeye ve sınıf materyallerini veya gerçek dünya vakalarını tartışmaya teşvik edilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 İktisada Giriş ve Temel Kavramlar (Mikro ve Makro İktisat, “Teşvik” Konsepti, Ekonomik Sistemler (Sosyalizm, Kapitalizm, Devlet Müdahalesi vs), Fırsat Maliyeti Kavramı, İktisat Biliminin Kurucuları ve İktisadi Düşünce (İbn Haldun, Fizyokratlar, Smith, Keynes vs.)
2 İktisada Giriş ve Temel Kavramlar (Mikro ve Makro İktisat, “Teşvik” Konsepti, Ekonomik Sistemler (Sosyalizm, Kapitalizm, Devlet Müdahalesi vs), Fırsat Maliyeti Kavramı, İktisat Biliminin Kurucuları ve İktisadi Düşünce (İbn Haldun, Fizyokratlar, Smith, Keynes vs.)
3 İktisada Giriş ve Temel Kavramlar (Mikro ve Makro İktisat, “Teşvik” Konsepti, Ekonomik Sistemler (Sosyalizm, Kapitalizm, Devlet Müdahalesi vs), Fırsat Maliyeti Kavramı, İktisat Biliminin Kurucuları ve İktisadi Düşünce (İbn Haldun, Fizyokratlar, Smith, Keynes vs.)
4 Dinler, Z. (Bölüm 3) Mikroiktisat ve Temel Kavramlar (Tüketici Teorisi, Firma Teorisi, Fiyat Oluşumu ve Pazar Yapıları, Kamu Malları, Tutsak İkilemi, Kamu Mülkiyeti Trajedisi) Okumalar: · Tobin, J. (1985). “Theoretical Issues in Macroeconomics” in Feiwel, G.R. (1985). Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution. State University of New York Press, Albany · Felderer, B. and Homburg S. (1987). Macroeconomics and New Macroeconomics. pp: 13-28. Springer Okumalar: · Tobin, J. (1985). “Theoretical Issues in Macroeconomics” in Feiwel, G.R. (1985). Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution. State University of New York Press, Albany · Felderer, B. and Homburg S. (1987). Macroeconomics and New Macroeconomics. pp: 13-28. Springer
5 Mikroiktisat ve Temel Kavramlar (Tüketici Teorisi, Firma Teorisi, Fiyat Oluşumu ve Pazar Yapıları, Kamu Malları, Tutsak İkilemi, Kamu Mülkiyeti Trajedisi) Okumalar: · Tobin, J. (1985). “Theoretical Issues in Macroeconomics” in Feiwel, G.R. (1985). Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution. State University of New York Press, Albany · Felderer, B. and Homburg S. (1987). Macroeconomics and New Macroeconomics. pp: 13-28. Springer
6 Mikroiktisat ve Temel Kavramlar (Tüketici Teorisi, Firma Teorisi, Fiyat Oluşumu ve Pazar Yapıları, Kamu Malları, Tutsak İkilemi, Kamu Mülkiyeti Trajedisi) Okumalar: · Tobin, J. (1985). “Theoretical Issues in Macroeconomics” in Feiwel, G.R. (1985). Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution. State University of New York Press, Albany · Felderer, B. and Homburg S. (1987). Macroeconomics and New Macroeconomics. pp: 13-28. Springer
7 Makroiktisat ve Temel Kavramları; Ekonomi Politikaları Maliye Politikası, Para Politikası, İmkânsız Üçlü, Merkez Bankası Bağımsızlığı, Kurlar ve Kur Rejimleri Okumalar: · http://www.haberler.com/kobi-ler-cansuyu-kredisi-desteginin-devamini-4035019-haberi/ · http://www.haberler.com/ihracatci-kobi-lerin-cansuyu-kredisi-basvurulari-haberi/ · http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/45608/Cansuyu_kredisi_basvurulari_basladi_.html · Tobin, J. (1985). “Theoretical Issues in Macroeconomics” in Feiwel, G.R. (1985). Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution. State University of New York Press, Albany · Felderer, B. and Homburg S. (1987). Macroeconomics and New Macroeconomics. pp: 13-28. Springer · Carranza, L. (2002). “Current Account Sustainability” in Khan, M.S., Nsouli, S.M., Wong C.H. (2002). Macroeconomic Management Programs and Policies. Washington DC, IMF
8 Makroiktisat ve Temel Kavramları; Ekonomi Politikaları Maliye Politikası, Para Politikası, İmkânsız Üçlü, Merkez Bankası Bağımsızlığı, Kurlar ve Kur Rejimleri Okumalar: · http://www.haberler.com/kobi-ler-cansuyu-kredisi-desteginin-devamini-4035019-haberi/ · http://www.haberler.com/ihracatci-kobi-lerin-cansuyu-kredisi-basvurulari-haberi/ · http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/45608/Cansuyu_kredisi_basvurulari_basladi_.html · Tobin, J. (1985). “Theoretical Issues in Macroeconomics” in Feiwel, G.R. (1985). Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution. State University of New York Press, Albany · Felderer, B. and Homburg S. (1987). Macroeconomics and New Macroeconomics. pp: 13-28. Springer · Carranza, L. (2002). “Current Account Sustainability” in Khan, M.S., Nsouli, S.M., Wong C.H. (2002). Macroeconomic Management Programs and Policies. Washington DC, IMF
9 Makroiktisat ve Temel Kavramları; Ekonomi Politikaları Maliye Politikası, Para Politikası, İmkânsız Üçlü, Merkez Bankası Bağımsızlığı, Kurlar ve Kur Rejimleri Okumalar: · http://www.haberler.com/kobi-ler-cansuyu-kredisi-desteginin-devamini-4035019-haberi/ · http://www.haberler.com/ihracatci-kobi-lerin-cansuyu-kredisi-basvurulari-haberi/ · http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/45608/Cansuyu_kredisi_basvurulari_basladi_.html · Tobin, J. (1985). “Theoretical Issues in Macroeconomics” in Feiwel, G.R. (1985). Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution. State University of New York Press, Albany · Felderer, B. and Homburg S. (1987). Macroeconomics and New Macroeconomics. pp: 13-28. Springer · Carranza, L. (2002). “Current Account Sustainability” in Khan, M.S., Nsouli, S.M., Wong C.H. (2002). Macroeconomic Management Programs and Policies. Washington DC, IMF
10 Yapısal Politikalar (Sanayi Politikaları, Eğitim Politikaları, Emek Piyasası Politikaları vs.)
11 İktisadi Kalkınma (Büyüme ve Kalkınma Yaklaşımları, Yakalama ve Yakınsama, İçsel ve Dışsal Faktörler, Yapısalcı Okul ve Bağımlılık Okulu, Asya Kaplanları, Sanayileşme ve Ekonomi)
12 Tartışmalar ve Öğrenci Sunumları
13 Tartışmalar ve Öğrenci Sunumları
14 Tartışmalar ve Öğrenci Sunumları
15 Tartışmalar ve Öğrenci Sunumları
16 Final sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Tüm 1 1 1 1 1 1 1
Ö1 1 1 1 1 1 2 1
Ö2 1 1 1 1 1 1 1
Ö3 1 1 1 1 1 1 1

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=190315&lang=tr&curProgID=5647