Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
4ITF218Financial Management3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı finansal yönetimin temel ilkelerini açıklamak ve öğrencinin şirketlerin önemli yatırım ve finansman kararlarını nasıl aldıklarını ve işletme sermayesi politikalarını nasıl oluşturduklarını anlamalarını salamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, yatırım riski ve getirisi, işletme sermayesi yönetimi ve finansal analiz ile ilgili finansal araç ve teknikler anlatılacaktır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri (1) ders anlatımı ve tartışma
(2) Soru-Cevap
(3) Takım/Grup Çalışması
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi Fatma Dural fatma.dural@gedik.edu.tr
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Brealey, R. A., Mayers, S. C., & Allen, F. (2011). Corporate Finance: Global edition. New York Meric, I., Dunne, K., Li, S. F., & Meric, G. (2010). Variety enterprises corporation: capital budgeting decision. Review of Business & Finance Case Studies, 1(1), 15-25.
Brealey, R. A., Mayers, S. C., & Allen, F. (2011). Corporate Finance: Global edition. New York
Meric, I., Dunne, K., Li, S. F., & Meric, G. (2010). Variety enterprises corporation: capital budgeting decision. Review of Business & Finance Case Studies, 1(1), 15-25.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %30
Alan Bilgisi %70

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 30
Kısa Sınav 2 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50
Toplam :
4
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ara Sınavlar 1 20 20
Uygulama 2 12 24
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 153

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Finansal sistemin işleyişini, finansal piyasaların ve finansal yöneticinin rolünü açıklayabilir.
2 Paranın zaman değerini açıklayabilir
3 Hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal varlıkların değerlemesini yapar.
4 Sermaye bütçeleme kararlarını ve yatırım kararlarını risk ve getiri açısından analiz eder.
5 Firmanın finansal performansını oran analizi ve işletme sermayesi yönetimi ile değerlendirebilir.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Finansal Yönetimin Amaçları ve İşlevleri G Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans: Global baskı. New York, “Firmanın Hedefleri ve Yönetişimi”, Bölüm 1, (Sayfa: 1-7) G Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans: Global baskı. New York, “Firmanın Hedefleri ve Yönetişimi”, Bölüm 1, (Sayfa: 1-7)
2 Finansal Piyasalar ve Kurumlar G Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans: Küresel baskı. New York, “Firmanın Hedefleri ve Yönetişimi”, Bölüm 1, (Sayfa: 7-12) G Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans: Küresel baskı. New York, “Firmanın Hedefleri ve Yönetişimi”, Bölüm 1, (Sayfa: 7-12)
3 Basit ve Bileşik Faiz Oranı Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans: Global baskı. New York, “Mevcut Değerler Nasıl Hesaplanır”, Bölüm 2, (Sayfa: 20-26) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans: Global baskı. New York, “Mevcut Değerler Nasıl Hesaplanır”, Bölüm 2, (Sayfa: 20-26)
4 Anüiteler ve reel faiz oranları Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans: Global baskı. New York, “Mevcut Değerler Nasıl Hesaplanır”, 2. Bölüm, (Sayfa: 27-35) ve 3. Bölüm, (Sayfa: 59-64) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans: Global baskı. New York, “Mevcut Değerler Nasıl Hesaplanır”, 2. Bölüm, (Sayfa: 27-35) ve 3. Bölüm, (Sayfa: 59-64)
5 Sermaye Bütçeleme Kararları Geri Ödeme Süresi ve İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi yöntemleri Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finansman, “Net Bugünkü Değer ve Diğer Yatırım Kriterleri” 5. Bölüm, (Sayfa:105-107) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finansman, “Net Bugünkü Değer ve Diğer Yatırım Kriterleri” 5. Bölüm, (Sayfa:105-107)
6 Net Bugünkü Değer, IRR ve Karlılık Endeksi Yöntemi Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finansman, “Net Bugünkü Değer ve Diğer Yatırım Kriterleri” 5. Bölüm, (Sayfa:101-104) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finansman, “Net Bugünkü Değer ve Diğer Yatırım Kriterleri” 5. Bölüm, (Sayfa:101-104)
7 Yatırım getirisi Tek Dönemli Dönüş ve Çok Dönemli Dönüş Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans, “Risk ve Getiriye Giriş”, Bölüm 7, (Sayfa:156-163) Tek Dönemli Dönüş ve Çok Dönemli Dönüş Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans, “Risk ve Getiriye Giriş”, Bölüm 7, (Sayfa:156-163)
8 Tahvil Değerlemesi Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finansman,”Tahvillerin Değerlenmesi”, Bölüm 3, (Sayfa: 45-57) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finansman,”Tahvillerin Değerlenmesi”, Bölüm 3, (Sayfa: 45-57)
9 Hisse Değerlemesi Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finansman,” Hisse Senedi Değeri”, Bölüm 4, (Sayfa: 74-90) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finansman,” Hisse Senedi Değeri”, Bölüm 4, (Sayfa: 74-90)
10 Modern Portföy Teorisi Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans,“Portföy Teorisi ve Sermaye Varlıkları Modeli Fiyatlandırması”, Bölüm 8, (Sayfa: 185-195) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans,“Portföy Teorisi ve Sermaye Varlıkları Modeli Fiyatlandırması”, Bölüm 8, (Sayfa: 185-195)
11 Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans,“Portföy Teorisi ve Sermaye Varlıkları Modeli Fiyatlandırması”, Bölüm 8, (Sayfa: 195-199) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans,“Portföy Teorisi ve Sermaye Varlıkları Modeli Fiyatlandırması”, Bölüm 8, (Sayfa: 195-199)
12 Finansal Tablolar ve Nakit Akışları Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans, “Finansal Analiz”, Bölüm 28, (Sayfa: 704-708) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans, “Finansal Analiz”, Bölüm 28, (Sayfa: 704-708)
13 İşletme Sermayesi Yönetimi Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans, “Finansal Analiz”, Bölüm 30, (Sayfa: 757-777) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans, “Finansal Analiz”, Bölüm 30, (Sayfa: 757-777)
14 Finansal Performans Değerlendirmesi Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans, “Finansal Analiz”, Bölüm 28, (Sayfa: 713-720) Brealey, R.A., Mayers, S.C. ve Allen, F. (2011). Kurumsal Finans, “Finansal Analiz”, Bölüm 28, (Sayfa: 713-720)


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Ö1 5 3 3 3 3
Ö2 5 4 3 2 3
Ö3 5 3 3 2 2
Ö4 5 4 4 2 3
Ö5 5 4 4 3 3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=202072&lang=tr&curProgID=5647