Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
8ANT442Kaynaştırma Uygulamaları3+0+034

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Antrenörlük Eğitimi
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı,Öğrencilerin kaynaştırma eğitimi hakkında bilgi sahibi olabilmeleri,Kaynaştırma uygulamalarının temellerini kavrayabilmeleri,Sınıf ortamında farklı gelişim gösteren ve ya her hangi bir engelden etkilenmiş çocukların bireysel özelliklerine göre ortak bir eğitim uygulaması hazırlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler; kaynaştırma kavramını öğrenecekler,kaynaştırma ortamlarında öğretmene asistanlık etme becerilerini, kullanacakları tekniklerini öğreneceklerdir.Diğer ülkelerdeki kaynaştırma uygulamalarını ve ülkemizde kaynaştırma uygulamalarını karşılaştıracaklardır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. halil korkmaz
Dersi Verenler Dr. Öğretim Üyesi ÇAĞLA KARACAN ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Ataman, Ayşegül (Ed) Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş, Gündüz yy. 2005 Sucuoğlu,B.1994.Kaynaştırma Programlarında Anne Baba Katılımı. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi. 2(2) Eripek, S. ?Engelli Çocukların Normal Sınıflar Yerleştirilmesi Kaynaştırma? Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi.s.157-167 Özyürek,M.1990.Özel Eğitimde Normalleştirmenin Doğurguları. Varol, N.Özel Eğitimde Kaynaştırma Nasıl Olmalıdır Gönül Kırcaali-Sema Batu, Kaynaştırma. Kök yayıncılık
Ara sınav (%40), Final sınavı (%60)

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %50
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 2 28
Ödevler 14 2 28
Ara Sınavlar 1 4 4
Uygulama 14 2 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 4 120

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Özel eğitimin tanımını yapabilme ve temel ilkelerini bilme
2 Özel eğitime muhtaç çocukları tanılama becerisi geliştirebilme
3 Değişik türdeki engelleri tanıyabilme ve bunlara yönelik eğitim öğretim etkinlikleri geliştirebilme.
4 Ülkemizdeki özel eğitim kurum ve kuruluşlarını tanıyabilme. Kaynaştırma eğitim uygulamalarını inceleme
5 Özel eğitim ve kaynaştırmada fiziksel aktivite ve sporla ilgili kullanılan öğretim yöntemlerini bilme
6 Kaynaştırmada beden eğitimi dersi sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Engellilik, engelliliğin nedenleri Özel eğitimde ilkeler Dünya' da ve Türkiye' de özel eğitim hizmetleri Özer, D. (2020). Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor. Nobel Yayıncılık. Ankara.
2 Kaynaştırma eğitimini tanımak Temel kavramlar Tarihçe ve ilkeler Sucuoglu, B., & Kargin, T. (2006). Ilkogretimde kaynastirma uygulamalari yaklasimlar yontemler teknikler. Istanbul: Morpa Yayincilik.
3 Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişimsel gereksinimleri
4 Farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri
5 Farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri
6 Kaynaştırmada fiziksel aktivite ve sporla ilgili kullanılan öğretim yöntemleri
7 Öğretimin bireyselleştirilmesi
8 ara sınav
9 Kaynaştırma eğitimi alan bedensel yetersizliği olan çocuklarda fiziksel aktivite ve spor
10 Kaynaştırma eğitimi alan işitme yetersizliği, görme yetersizliği olan çocuklarda fiziksel aktivite ve spor
11 Kaynaştırma eğitimi alan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda fiziksel aktivite ve spor
12 Kaynaştırmada farklı gruplara yönelik beden eğitimi yaklaşımları ve öğretim stratejileri
13 Kaynaştırmada beden eğitimi dersi sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi
14 Kaynaştırmada beden eğitimi dersi sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi
15 Uygulama
16 Final


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
Tüm 4 2 3 3 3 5
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=85357&lang=tr&curProgID=75