Program Yeterlikleri
NoProgram Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
1 Aşçılık alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
2 Yiyecek-içecek işletmelerinin yönetimi ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
3 Yiyecek-içecek sektöründe kalite kavramının önemini kavrayarak müşteri ilişkilerine yönelik bilgi sahibi olur ve çözüm üretebilme becerisi gelişir.
4 Aşçılık sektör çalışanlarının görev ve sorumlulukları hakkında önemli bir farkındalık kazanır.
5 Temel doğrama, pişirme, sunum ve servis teknikleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
6 Çiğ ya da ham yiyeceklerin ve içeceklerin satın almasından, depolanmasına, hazırlanmasına ve sunum sürecine kadar geçen tüm prosesler konusunda uzmanlaşır.
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında önemli prensipleri öğrenir ve uygular.
8 Aşçılık alanının gerektirdiği hijyen ve sanitasyon ile kişisel bakım ve dış görünüşe gerekli özeni gösterir.
9 Yiyecek içecek sektörünün gerektirdiği sözlü ve yazılı etkili iletişim becerisine hakim olur.
10 Mutfak kurulumu, ekipmanların kullanımı, iş güvenliği, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı konularında bilgi sahibi olur.
11 Alanı ile ilgili uygulamalarda etik değerlere uygun davranışlarla takım çalışmasına uyum sağlayabilir ve gerekli iş yükü sorumluluğunu alabilir.
12 Yiyecek içecek işletmeleri için menü planlama ve maliyet kontrol süreçlerinin önemini kavrar.
https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progLearnOutcomes.aspx?lang=tr&curSunit=5609