Program Yeterlikleri
NoProgram Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
1 Matematik ve fen bilgilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı problemlerinde kullanma becerisi
2 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında yaratıcı projeler ortaya koyabilmek, deneysel olarak gerçeklemek ve sonuçları yorumlayabilmek
3 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve ilgili alanlarda problemleri tanımak ve çözebilmek
4 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve iş güvenliği prensiplerini öğrenmek ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilmek
5 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
6 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
7 Alanında ve genelde teknolojik gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
8 Bilişim teknolojilerini Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında kullanabilme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı davranabilme becerisi
10 Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma.
11 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progLearnOutcomes.aspx?lang=tr&curSunit=78