Program Yeterlikleri
NoProgram Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
1 Tıbbi ve Radyolojik terminolojiyi bilir, telaffuz eder ve kullanır.
2 Hasta, hasta yakınları ve hastane personeli ile iletişim kurar.
3 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve mesleki etik kuralları uygular.
4 İlk yardımın temel ilkelerini uygulayabilir.
5 İnsan anatomisi, fizyolojisi ile ilgili temel bilgilere ve radyolojik anatomi bilgisine sahiptir.
6 İş Güvenliği, Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır ve uygular.
7 Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır.
8 Radyoloji ve nükleer tıp görüntüleme yöntemleri presedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir.
9 Radyoloji ve nükleer tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri işler ve film banyo işlemlerini gerçekleştirir.
10 Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.
11 Radyoloji ve nükleer tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntülerde anatomik yapıyı ve fizyolojiyi anlar.
12 Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular.
13 Alanıyla ilgili araştırma yapma, yeni bilgilere ulaşma, değerlendirme ve uygulama yetisine sahiptir ve kendini sürekli eğiterek hayat boyu öğrenme ilkesini edinmiştir.
https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progLearnOutcomes.aspx?lang=tr&curSunit=80